PK Redovisning AB
Bokföring - Bokslut - Deklarationer - Löner

Våra tjänster

Bild på hög med myntVi hjälper mindre och medelstora företag med löpande redovisning, det vill säga den dagliga bokföringen av företagets ekonomiska verifikationer. Men vi hjälper också till med att upprätta bokslut, årsredovisningar och deklarationer.
För oss är det väldigt viktigt att ni känner att er ekonomi är i trygga händer och vi strävar efter detta i allt vi gör.

Bild på miniräknare

Bokföring och Redovisning

Olika bolag har olika behov av stöd. Vissa behöver endast hjälp med upprättande av bokslut medan andra behöver hjälp med löpande bokföring. Vi ser till att hjälpa våra kunder helt efter företagets behovsnivå.

Vi erbjuder följande inom bokföring och redovisning.

 • Löpande bokföring
 • Fakturering
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Löpande avstämning
 • Periodisk sammanställning
 • Skatter
 • Budgetering
 • Bolagsärende/nybildningar
Bild på miniräknare

Bokslut

Årsredovisning och bokslut är viktiga delar av ett företags redovisning. Vi ställer samman det gångna årets verksamhet och granskar resultatet. Vi säkerställer att beslutsunderlagen är korrekta och kompletta.

Vi erbjuder följande inom bokslut.

 • Delårsbokslut
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Bokslutsbilagor
 • Fastställelseintyg
 • Årsstämmaprotokoll

Deklarationer

Vi hjälper privatpersoner, enskilda bolag, aktiebolag, föreningar, handelsbolag eller kommanditbolag med de årliga deklarationerna.

Ni tillhandahåller bara företagets verifikationer så ser vi till att sammanställa och deklarera på ett korrekt och säkert sätt

Bild på miniräknare

Löner

Vi tar hand om hela löneprocessen för ditt företag. Vi säkerställer att löpande lönekörningar, semesterlönshantering, uppbördsredovisning, inlämning av kontrolluppgifter och så vidare sker utan problem och i rätt tid så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Vi erbjuder följande inom löner.

 • Månadsutbetalningar
 • Uträkning av semesterlön
 • Skattedeklaration
 • Kontrolluppgifter