PK Redovisning AB
Bokföring - Bokslut - Deklarationer - Löner
Bild på hög med mynt

Bokföring

Olika bolag har olika behov av stöd. Vissa behöver endast hjälp med upprättande av bokslut medan andra behöver hjälp med löpande bokföring. Vi ser till att hjälpa våra kunder helt efter företagets behovsnivå.

Bild på miniräknare

Bokslut

Årsredovisning och bokslut är viktiga delar av företagets redovisning. Vi ställer samman det gångna årets verksamhet och granskar resultatet. Vi säkerställer att beslutsunderlagen är korrekta och kompletta.

Bild på spargris

Deklarationer

Vi hjälper privatpersoner, enskilda bolag, aktiebolag, föreningar, handelsbolag eller kommandit-bolag med de årliga deklarationerna.

Bild på hög med mynt

Löner

Vi tar hand om hela löneprocessen för ditt företag. Vi säkerställer att löpande lönekörningar, semester-lönshantering, inlämning av kontrolluppgifter och så vidare sker utan problem och i rätt tid så att ni kan fokusera på er verksamhet.